Thanks for my job Thanks for my job Thanks for my job
Back to home
About Thanks For My Job!
Our Services
Frequently Asked Questions
Clients' Testimonials
Contact Thanks For My Job!
Thanks for my job
,
Mga Karaniwang Katanungan (FAQ)
 1. Gaano kabilis maipapadala ng TFMJ ang aking application letter at CV?
  • Ang mga CV ay naka-schedule sa pag-distribute sa first come-first serve basis. Sila ay karaniwang ipapamahagi mga 3 – 4 na araw ng trabaho matapos matanggap ang inyong CV/Job Application letter at deposit notice.
 2. Paano ko malalaman na naipamahagi na ang aking CV?
  • Kayo ay inaasahan naming makakatanggap ng mga sagot sa mga interesadong employers. Kayo ay makakatanggap rin ng maraming undeliverable mails, kung minsan ay aabot ng daan-daan. Huwag mag-alala kung makatanggap kayo ng undeliverable mails - ito ay normal na nangyayari sa kahit anong mass distribution na gumagamit ng internet.
 3. Gaano kabilis ko maasahan ang mga sagot ng mga kumpanya?
  • Kung ang aplikante ay highly qualified sa mga requirements ng kumpanya, maaari syang makatanggap ng response sa mismong araw ng pagpapalaganap ng CV. Kung hindi, ang mga sagot ay karaniwang dumarating sa loob ng dalawang araw. Ang dalawang linggo ay sapat nang lead time para makuha ang lahat ng mga sagot sa mga interesadong employers.
 4. Ano ang mangyayari kapag hindi ako nakakuha ng mga sagot sa kahit anong kumpanya?
  • Kayo ay maaaring nagkamali sa pagsulat ng inyong email address o contact numbers.
  • Sa panahon ng distribution ng iyong CV, walang job openings para sa inyong qualification.
  • Mayroong job openings para sa inyong qualification ngunit may ibang aplikante na pinili ng mga empleyado.
 5. Ilang beses ninyong idi-distribute ang aking job application at CV?
  • Isang beses kada bayad ng distribution fee. Hindi advisable na paulit-ulit ipadala ang CV mo dahil karaniwang sapat na makita nga mga employer ito ng minsan upang magdesisyon sila kung sila ay interesado sa inyo.
 6. Lahat ba ng kumpanya sa inyong file ay nage-exist?
  • Oo. Ang TFMJ ay regular na nagu-update ng aming database para masiguradong lahat ng kumpanya sa aming listahan ay valid at higit sa lahat, ANG PINADADALHAN LANG NAMIN AY MGA EMPLOYERS NA MAY JOB OPENINGS.
  • Kami rin ay lingguhang nagdadagdag at nagbabawas ng mga bagong kumpanya na may job openings sa aming database.
 7. Pwede ba kong makiusap sa TFMJ na ipadala muli ang aking application letter at CV kung hindi ako masaya sa resulta ng unang distribution?
  • Oo. Meron kaming mga jobseekers na nakiusap sa amin ng tatlong beses na muling ipadala ang kanilang CV. Kung gusto mong gawin ito, ipapayo naming gumawa kayo ng paraan para i-improve ang inyong CV para maging mas competitive. Pangalawa, maghintay na lumipas ang dalawang linggo bago magpa-distribute muli para may mga bagong kumpanya na madagdag sa aming database. May bayad na 150 Dirhams ang bawat distribution.
 8. Kayo ba ay isang recruitment agency?
  • Hindi. Ang TFMJ ay hindi konektado o affiliated sa kahit sinong employer sa aming database. Ang TFMJ ay walang kinalaman sa hiring process para sa aming mga aplikante. Ang serbisyo ng TFMJ ay nagtatapos sa pag-distribute ng CV. Hindi kami humihingi ng placement fee kung ikaw ay ma-hire.
 9. Pwede bang gamitin ang inyong serbisyo ng aking kamag-anak or kaibigan sa ibang bansa?
  • Oo. Pwede kayong magbayad para sa inyong mga kaibigan o kamag-anak sa ibang bansa at maaari nilang ipadala ang kanilang CV sa pag-click dito. Sa katunayan, mas mainam sa aplikante na tumuloy sa ganitong proseso para ma-assess ang kanyang kakayahang makakuha ng trabaho dito bago sya mismo pumunta dito.
 10. Masisigurado ba ng TFMJ na ako ay makakauha ng trabaho?
  • Hindi. Ang ilang mga rason kung bakit ang aplikante ay hindi makakakuha ng trabaho ay ang mga sumusunod: walang opening sa qualification ng aplikante, ang ibang mga aplikante ay mas maganda ang qualifications, ang aplikante ay hindi nakapasa sa interview. Maaari rin nating sabihin na ang aplikante mismo ang ayaw sa kumpanya.
 11. Kung kailangan kong magbago ng kahit ano sa aking CV, maaari ba kayong pakiusapan na gawin ito?
  • Hindi. Wala kaming binabago sa inyong mga sinusumite. Kung may kailangan kayong baguhin, bumalik lamang kayo sa aming website at ulitin ang proseso. Kung ano ang inyong pinakahuling pinadala na CV ang aming gagamitin for distribution.
 12. Maaari ba akong mag-apply sa higit sa isang trabaho?
  • Oo. Sa katunayan, rinerekomenda naming mag-apply kayo ng apat na trabaho para bumuti ang inyong chances. Iwasan ring ilagay ang “any suitable position” - hindi impressive sa mga HR kung wala kayong preferred na trabaho.
 13. Kung ako ay may trabaho pa o ayoko lang matanggap ng ilang kumpanya ang aking CV at application letter, kaya nyo bang gawin ito?
  • Oo. Sabihin niyo lang samin ang email address ng mga kumpanyang ito at hindi naming sila isasama sa listahan ng mga makakatanggap.
 14. Ang CV Distribution nyo ba ay pang kabayan lang?
  • Tama, exclusibong pang kabayan lang. Kaya natin ginawang Pilipino ang pagkakasulat ng website ay para hindi maintindihan ng ibang lahi.
 15. May pagbabago ba na sa Pilipinas na kayo nag-ooperate ngayon?
  • Pareho pa rin ang effectivity ng distribution dahil ang internet ay global.
  • Ang pag-send ng CV at cover letter ay pareho pa rin - sa website natin na www.thanksformyjob.com
  • Ang pagbabayad ng distribution fee ay sa pamamagitan ng Western Union o kaya ay remittance sa BDO bank.
Thanks For my Job

Thanks for My Job Powered By: Webgate Technology   |  Privacy Policy   |  Terms of Service